ผู้เขียน หัวข้อ: แนะนำหนังสือ เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ครับ  (อ่าน 802 ครั้ง)

samarters

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
 • +1: 0
  • ดูรายละเอียด
1.การใช้งานพอร์ตอนุกรม (RS-232) ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual C# สื่อสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
http://www.thaidbselec.com/product/31/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-rs-232-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-microsoft-visual-c-%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-arduino-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1

2. การใช้งานพอร์ตอนุกรม (RS-232) ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual C# สื่อสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC
http://www.thaidbselec.com/product/30/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-rs-232-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-microsoft-visual-c-%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-pic-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88

3. หนังสือ PIC&dsPIC CCS C Compliler การทดลอง Lab ต่างๆ PIC16Fxxx PIC18Fxxx dsPIC30Fxxx dsPIC33FJxxx
http://www.thaidbselec.com/product/1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-picdspic-ccs-c-compliler-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87-lab-%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86-pic16fxxx-pic18fxxx-dspic30fxxx-dspic33fjxxx

4. หนังสือการใช้งาน Arduino & Labview Serial Port LAN Port Web Server & UDP
http://www.thaidbselec.com/product/29/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-arduino-labview-serial-port-lan-port-web-server-udp

5. หนังสือการใช้งาน Serial Port ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC กับ Labview
http://www.thaidbselec.com/product/3/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-serial-port-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-pic-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-labview

ุ6.หนังสือ การควบคุมแบบป้อนกลับ (PID) การสร้าง Command Input, Inverted Pendulum, Digital Filter ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC
http://www.thaidbselec.com/product/2/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-pid-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-command-input-inverted-pendulum-digital-filter-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD

ambitz

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 11
 • +1: 0
  • ดูรายละเอียด
ในปฏิบัติการแรกนี้นักศึกษาจะได้ทดลองต่อวงจรไมโครคอนโทรเลอร์อย่างง่ายโดยใช้ชิพไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล PIC หมายเลข 16F886 เป็นกรณีศึกษา จุดประสงค์คือให้นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของวงจรสมองกลฝังตัว
นอกจากการต่อวงจรแล้วนักศึกษาจะได้ทดลองเขียนโปรแกรมภาษา C ในการควบคุมการทำงานของวงจรในเบื้องต้นด้วย
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น
Lab1 Summary
LAB 1.1: ต่อวงจรไมโครคอนโทรเลอร์ และทดสอบการทำงาน

ขอให้ตรวจสอบว่ากลุ่มตนมีอุปกรณ์ครบตามรายการที่รวบรวมไว้ในหัวข้ออาหารภาคใต้ “อุปกรณ์ที่ใช้” ด้านล่าง
อ่านหัวข้อ “คำแนะนำการต่อวงจร” ให้ดี
เมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วลองเสียบสาย USB แล้วดูว่าไฟ LED D3 ซึ่งบ่งบอกว่ามีไฟเข้านั้นติดหรือไม่ หากไม่ติดแสดงว่าน่าจะมีการลัดวงจรเกิดขึ้น หรือบอร์ดยังไม่ได้รับไฟ
ให้นำ PIC ของกลุ่มตนไปอัดโปรแกรมทดสอบชื่อ
hello world.hex
โดยวิธีการอัดโปรแกรมให้ดูจากหน้า “วิธีเขียนโปรแกรมลง PIC โดยใช้ PIC Burner“
ทดสอบการทำงานของระบบ ให้สังเกตุการทำงานของโปรแกรมที่อัดลงไปในข้อ 4 นักศึกษาควรเห็นไฟ LED ดวงหนึ่งบนวงจรกระพริบทุก 1 วินาที
เปิดโปรแกรม firmware downloader และเปิด port serial ของตัว USB2Serial ขึ้นมา หากสำเร็จควรเห็นข้อความ “Hello world” ปรากฏขึ้นมาดังภาพ การจะเปิดพอร์ทได้นั้นต้องทราบหมายเลข COM พอร์ทก่อน ซึ่งแต่ละเครื่องจะมีหมายเลขนี้ต่างกันออกไป ให้เข้าไปดูได้ที่ Device Manager ของ Windows ภายใต้หัวข้อ Port
มาถึงขั้นนี้แสดงว่าวงจรของนักศึกษาใช้งานได้แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Bootloader ซึ่งเป็นวิธีที่จำทำให้นักศึกษาสามารถอัดโปรแกรมลง PIC ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่อง Burner ซึ่งจะสะดวกในการทำงานกว่ามาก รายละเอียดของ Bootloader และวิธีการติดตั้งให้ศึกษาตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “แนะนำหลักการ Bootloader และวิธีการติดตั้ง“
อุปกรณ์ที่ใช้
โปรโตบอร์ด – ใช้ต่อวงจร
USB2Serial converter – ใช้เชื่อมต่อวงจรเข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสาร และใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับวงจร (ไฟที่ได้จาก USB นี้ไม่ควรนำไปขับมอร์เตอร์หรืออุปกรณ์อื่นที่กินไฟเกิน 500 mA)
สาย USB
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจร
PIC16F886 – ไมโครคอนโทรเลอร์ ทำหน้าที่เป็นสมองกลของวงจร
SW1 – ปุ่มกด
D1, D2 – ไฟ LED ใช้แสดงสถานะต่างๆ
D3 – ไฟ LED ใช้แสดงสถานะว่ามีไฟเข้าวงจรหรือไม่
R1,R2,R6 – ตัวต้านทาน 1 K Ohm ใช้จำกัดกระแสที่ไหลผ่าน LED
R3 – ตัวต้านทาน 3.3 K Ohm ใช้ดึงสถานะของขา เกมส์ออนไลน์เซริฟไทยยอดฮิตRB7 บน PIC ให้เป็น High ในขณะที่ไม่ได้กดปุ่ม
R4,R5 – ตัวต้านทาน 3.3 K Ohm ใช้ดึงสถานะของขา SDA, SCL บน PIC ให้เป็น High ในขณะที่ไม่มีการส่งข้อมูล I2C
C1 – ตัวเก็บประจุ 0.1 uF ใช้กำจัดสัญญาณรบกวนในระบบไฟก่อนเข้า PIC
C2 – ตัวเก็บประจุ 100 uF ใช้ทำให้ไฟในวงจรนิ่ง
คำแนะนำการต่อวงจร
ขอให้ต่อวงจรอย่างระมัดระวัง นักศึกษาจำนวนมากเสียเวลาในการแก้ไขวงจรเพราะต่อไม่ตรงตามแบบตั้งแต่แรก ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำที่อาจช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น

ใช้สายไฟให้น้อยที่สุด – อุปกรณ์บางอย่างที่ปักลงไปที่ขา PIC ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้สายได้แก่ C1 ส่วนประกอบอื่นๆ ก็มักมีขาอุปกรณ์อย่างน้อย 1 ด้านที่ต่อเข้ากับขา PIC ได้โดยตรง
เลือกความยาวสายให้เหมาะสม – การใช้สายยาวเกินไปมักทำให้บอร์ดยุ่งเหยิง สายหลุดง่าย จัดเก็บลำบาก

sahmon

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 18
 • +1: 0
  • ดูรายละเอียด
Thank you for sharing this helpful information with many others.
goldenslot