วิทยาการ คอมพิวเตอร์ > ฐานข้อมูลเบื้องต้น

3. แบบจำลองข้อมูล

(1/1)

obani:
แบบจำลองข้อมูล  Presentation
Download: http://drucs.com/index.php?action=dlattach;topic=322.0;attach=71
เนื้อหา

* ชนิดของความสัมพันธ์
* แบบจำลองฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น
* แบบจำลองฐานข้อมูลแบบเครือข่าย
* แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
* แบบจำลองฐานข้อมูลแบบออบเจกต์

Gustaafas:
ลิ่งค์เสียครับ

Rosemunde:
ใช้กับวินโดว์ 7 ได้เปล่าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version