แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - obani

หน้า: [1] 2 3 ... 6
1
โค๊ด: [Select]
?php
    header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
     
    $host="localhost";
    $user="root"; // MySql Username
    $pass="root"; // MySql Password
    $dbname="db_sample"; // Database Name
 
    $conn=mysql_connect($host,$user,$pass) or die("ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้"); // เชื่อมต่อ ฐานข้อมูล
    mysql_select_db($dbname,$conn); // เลือกฐานข้อมูล
    mysql_query("SET NAMES utf8"); // กำหนด charset ให้ฐานข้อมูล เพื่ออ่านภาษาไทย
 
?>?php
    header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
     
    $host="localhost";
    $user="root"; // MySql Username
    $pass="root"; // MySql Password
    $dbname="db_sample"; // Database Name
 
    $conn=mysql_connect($host,$user,$pass) or die("ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้"); // เชื่อมต่อ ฐานข้อมูล
    mysql_select_db($dbname,$conn); // เลือกฐานข้อมูล
    mysql_query("SET NAMES utf8"); // กำหนด charset ให้ฐานข้อมูล เพื่ออ่านภาษาไทย
 
?>

Code จะเป็น การ connect database เฉยๆไม่ ว่ากี่ปีผ่านไป ก็จะใช้รูปแบบนี้ตลอด จะแตกต่างแค่ส่วนนี้

โค๊ด: [Select]
$host="localhost";
    $user="root"; // MySql Username
    $pass="root"; // MySql Password
    $dbname="db_sample"; // Database Name

ว่าใช้ user และ password อะไร และ db name ชื่ออะไร

2
จากนั้นเขียนสคริปต์กันครับ โดยเอาไปบันทึกใน c:/appserv/www/sample/ ตั้งชื่อว่า sample1.php

โค๊ด: [Select]
<?php
    header
("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
     
    
$host="localhost";
    
$user="root"// MySql Username
    
$pass="root"// MySql Password
    
$dbname="db_sample"// Database Name
 
    
$conn=mysql_connect($host,$user,$pass) or die("ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้"); // เชื่อมต่อ ฐานข้อมูล
    
mysql_select_db($dbname,$conn); // เลือกฐานข้อมูล
    
mysql_query("SET NAMES utf8"); // กำหนด charset ให้ฐานข้อมูล เพื่ออ่านภาษาไทย
 
?>

<html>
<head>
    <title>PHP MySql Demo</title>
</head>
<body>
<table border="1" width="500">
    <tbody>
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Name</th>
            <th>Lastname</th>
        </tr>
        <?php
            $sql
="Select * From tbl_name"// คำสั่ง sql อ่านข้อมูลจากตาราง tbl_name
            
$result=mysql_query($sql); // คิวรี่คำสั่ง sql
            
$num=mysql_num_rows($result); // ตรวจสอบจำนวน record ที่คิวรี่ออกมา
            
if($num>0){ // ถ้าจำนวน record มากกว่า 0
                
$count=1// กำหนดตัวแปร count เพื่อระบุตำแหน่ง record
                
while($recordset=mysql_fetch_assoc($result)){ // วน loop ดึงข้อมูลออกมา ทีละ record
        
?>

        <tr>
            <td align="center"><?php echo $count?></td>
            <td><?php echo $recordset['name']; ?></td>
            <td><?php echo $recordset['lastname']; ?></td>
        </tr>
        <?
                    $count+=1; // เพิ่ม count ทีละ 1
                }
            }
        ?>
    </tbody>
</table>
</body>
</html>

$เป็นคล้ายๆการเก็บตัวแปรน่ะครับ
จากนั้นลองทดสอบผลลัพท์ดูนะครับโดยพิมพ์ที่ช่อง address: http://localhost/sample/sample1.php จะเห็นผลลัพท์ดังนี้

3
ต่อไปเป็นการอธิบาย ภาษา MySQL

CREATE DATABASE `db_sample` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
USE `db_sample`;
//บรรทัดแรก เป็น การ สร้าง database ชื่อ db_sample, ส่วน ขยายเป็น utf 8 เกี่ยวกับพวก uni code เพราะ ใช้ภาษาไทย
 
CREATE TABLE `tbl_name` (
  `id` int(2) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(128) NOT NULL,
  `lastname` varchar(128) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=5 ;
//บรรทัด 3  การสร้าง ตาราง  ชื่อ tbl_name, ในตารางประกอบไปด้วย id name lastname  id เป็น primary key
 
 
INSERT INTO `tbl_name` VALUES (1, 'สมหมาย', 'บางจันทึก');
INSERT INTO `tbl_name` VALUES (2, 'จันทรา', 'แมนมณี');
INSERT INTO `tbl_name` VALUES (3, 'ดุจดาว', 'ดวงดิน');
INSERT INTO `tbl_name` VALUES (4, 'สมภพ', 'ลบบุรี');
//insert intro เป็นคำสั่งการเอาข้อมูลเข้า mysql

4
1. ติดตั้ง Appserv
Download: http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.10.exe?download

2. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยไปที่ http://localhost/phpMyAdmin โดยผ่าน Web Browser

3.  ต่อไปจะสร้าง ฐาน ข้อมูลง่ายๆโดยใช้ Script


โค๊ด: [Select]
CREATE DATABASE `db_sample` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
USE `db_sample`;
 
CREATE TABLE `tbl_name` (
  `id` int(2) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(128) NOT NULL,
  `lastname` varchar(128) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=5 ;
 
 
INSERT INTO `tbl_name` VALUES (1, 'สมหมาย', 'บางจันทึก');
INSERT INTO `tbl_name` VALUES (2, 'จันทรา', 'แมนมณี');
INSERT INTO `tbl_name` VALUES (3, 'ดุจดาว', 'ดวงดิน');
INSERT INTO `tbl_name` VALUES (4, 'สมภพ', 'ลบบุรี');

4. ให้ทำการคัดลอกคำสั่ง SQL นี้ไปวางไว้ตามขั้นตอนนี้ครับ

4.1 เปิด Browser ที่ช่อง Address กรอก http://localhost/phpMyAdmin กด Enter

4.2 กรอก Username และ Password ที่ใช้เชื่อมต่อ MySQL ซึ่งได้กำหนดไว้ในตอนติดตั้ง โดยปกติ Username จะชื่อ root นะครับ ส่วน Password เราได้กำหนดไว้ตอนติดตั้งข้างต้นไว้แล้ว จำ username และ password ไว้ด้วยนะครับ เพราะจะต้องเอาไว้ใช้ในคำสั่งด้วย

4.3 ที่ตรงมุมบนซ้าย คลิกที่เมนู SQL ครับ จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้เราเอาคำสั่ง sql ไปวางไว้ตามรูปภาพ จากนั้นคลิก ลงมือครับ ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการสร้างฐานข้อมูล

11
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1
แนวคิด ขอบเขต ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Download: http://drucs.com/index.php?action=dlattach;topic=351.0;attach=119

13
การบ้าน สัปดาห์ที่ 5
Download: http://drucs.com/index.php?action=dlattach;topic=349.0;attach=116

15
การบ้าน สัปดาห์ที่ 4
Download: http://drucs.com/index.php?action=dlattach;topic=347.0;attach=112

หน้า: [1] 2 3 ... 6