สถิติทั่วไป - love55

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
5 ชั่วโมงและ 28 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
155 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
154 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

คุณยังไม่ได้ตั้งกระทู้!

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

จิตสำนึกราชภัฏ
6 posts of the board's 20 posts (30.00%)
30.00%
การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
7 posts of the board's 24 posts (29.17%)
29.17%
สารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS)
4 posts of the board's 15 posts (26.67%)
26.67%
โครงสร้างข้อมูลและแฟ้มข้อมูล
6 posts of the board's 23 posts (26.09%)
26.09%
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
5 posts of the board's 22 posts (22.73%)
22.73%
ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์
6 posts of the board's 27 posts (22.22%)
22.22%
ฐานข้อมูลเบื้องต้น
5 posts of the board's 24 posts (20.83%)
20.83%
Java
5 posts of the board's 24 posts (20.83%)
20.83%
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
3 posts of the board's 15 posts (20.00%)
20.00%
ภัยธรรมชาติ
14 posts of the board's 81 posts (17.28%)
17.28%