DRU Computer Science

วิทยาการ คอมพิวเตอร์ => วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: obani ที่ มกราคม 20, 2015, 07:46:39 PM

หัวข้อ: Presentation Matrix เมทริกซ์
เริ่มหัวข้อโดย: obani ที่ มกราคม 20, 2015, 07:46:39 PM
Topic
 เมทริกซ์และการดำเนินการของเมทริกซ์
 พีชคณิตของเมทริกซ์
 ดีเทอร์มินันต์
 เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น

Download: http://drucs.com/index.php?action=dlattach;topic=334.0;attach=85 (http://drucs.com/index.php?action=dlattach;topic=334.0;attach=85)