สถิติทั่วไป - love55

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
5 ชั่วโมงและ 28 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
155 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
154 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

คุณยังไม่ได้ตั้งกระทู้!

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
7 posts of the board's 23 posts (30.43%)
30.43%
จิตสำนึกราชภัฏ
6 posts of the board's 20 posts (30.00%)
30.00%
สารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS)
4 posts of the board's 15 posts (26.67%)
26.67%
โครงสร้างข้อมูลและแฟ้มข้อมูล
6 posts of the board's 23 posts (26.09%)
26.09%
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
5 posts of the board's 22 posts (22.73%)
22.73%
ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์
6 posts of the board's 27 posts (22.22%)
22.22%
Java
5 posts of the board's 24 posts (20.83%)
20.83%
ฐานข้อมูลเบื้องต้น
5 posts of the board's 24 posts (20.83%)
20.83%
ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอทพิวเตอร
7 posts of the board's 34 posts (20.59%)
20.59%
ภัยธรรมชาติ
14 posts of the board's 68 posts (20.59%)
20.59%