วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

หัวข้อ

(1/1)

[1] Presentation: Introduction and logic

[2] เว็บดูบอล

[3] ผลบอลสด

[4] Presentation: ระบบตัวเลขและการแทนรหัสข้อมูล

[5] สื่อความรู้ระบบตัวเลขและการแทนรหัส 3

[6] Presentation Matrix เมทริกซ์

[7] Presentation ระบบตัวเลขและการแทนรหัสข้อมูล 2

[8] สื่อความรู้ระบบตัวเลขและการแทนรหัส 4

[9] แบบฝึกหัด ระบบตัวเลขและการแทนรหัสข้อมูล

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version