สถิติทั่วไป - sahmon

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
52 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
14 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
0 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

คุณยังไม่ได้ตั้งกระทู้!

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

จิตสำนึกราชภัฏ
1 posts of the board's 13 posts (7.69%)
7.69%
Java
1 posts of the board's 20 posts (5.00%)
5.00%
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
1 posts of the board's 20 posts (5.00%)
5.00%
ภัยธรรมชาติ
2 posts of the board's 40 posts (5.00%)
5.00%
ฐานข้อมูลเบื้องต้น
1 posts of the board's 21 posts (4.76%)
4.76%
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
1 posts of the board's 23 posts (4.35%)
4.35%
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างและอัลกอริทึ่ม
2 posts of the board's 52 posts (3.85%)
3.85%
จริยธรรมและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
1 posts of the board's 37 posts (2.70%)
2.70%
หัวข้อตัวอย่างโปรเจค
2 posts of the board's 125 posts (1.60%)
1.60%
พูดคุยเรื่องทั่วไป
2 posts of the board's 158170 posts (0.00%)
0.00%